Installatieontwerp en installatie

Electriciteits-, hydraulische, gas en thermo-hydraulische systemen
Gegarandeerd en gecertificeerd

 

Electriciteits-, hydraulische, gas en thermo-hydraulische systemen

Electriciteitssystemen

De huidige criteria voor het ontwerp, installatie en het testen van electriciteitssystemen worden door strikte voorschriften gecontroleerd en garanderen een zeer hoog prestatieniveau.

De wet CEI 64-8/3 "electrische installaties voor gebruikers met een nominale spanning van niet meer dan 1000 Volt in wisselstroom en 1500 Volt in gelijkstroom", sinds 1 september 2011 van kracht in zijn nieuwste versie voor nieuw geïnstalleerde installaties, introduceert belangrijke nieuwe functies op het gebied van prestaties, energiebesparing en wooncomfort. Deze wet schrijft tevens voor dat het aantal componenten in de nieuwe installatie op basis van de oppervlakte van de woning moet zijn afgestemd en verdeeld moet zijn in drie verschillende prestatieniveaus:

 • Niveau 1 Basis : voor degenen die alleen het belangrijkste kiezen, het systeem is voorzien van de minimale uitrusting
 • Niveau 2 Standaard : voor degenen die kiezen voor een hoger niveau van veiligheid, bruikbaarheid en comfort
 • Niveau 3 Domotica : bedoeld voor de gebruiker die kiest voor een systeem die voldoet aan de hoogste normen

De installateur kan het kwaliteits- en prestatieniveau van het systeem certificeren, wat leidt tot de waardestijging van het gebouw.

Hieronder zijn een aantal van de wetsbepalingen omschreven:

 • Afhankelijk van de oppervlakte van het vastgoedobject is het noodzakelijk een capaciteit van ten minste 3 Kw aan te leveren voor wooneenheden tot 75 m² ; voor grotere oppervlakten is het noodzakelijk om minstens 6 Kw vermogen aan te leveren met de verplichting van een ondertekend project door een gekwalificeerde technicus met contractuele bevoegdheden voor meer dan 6 Kw;
 • Een meterkast is verplicht en moet zijn uitgerust met een hoofdschakelaar van 25 ampère voor een vermogen van 3 Kw, of 32 ampère voor 6 Kw, afhankelijk van de grootte van het systeem. Om toekomstige uitbreidingen mogelijk te maken, moet bovendien altijd 15% meer modules beschikbaar zijn dan de geïnstalleerde modules, en ten minste 2 vrije modules;
 • De kabels moeten verwijderbaar zijn en de kleuren van de isolatoren zijn vastgesteld door de norm CEI-UNEL 00722;
 • Het is verplicht om de aansluitpolen van de woning over ten minste twee verschillende schakelaars te verdelen;
 • De kabelverbindingen moeten gemaakt worden met de daarvoor bestemde aansluitingen in de kabelkast;
 • De aan- en uitknop op de aansluitkabels is maximaal toegestaan tussen twee opeenvolgende schakelaars;
 • Elke ruimte een minimale capaciteitstoewijzing hebben, zoals aangegeven is in de Nieuwe Bijlage A van de wetgeving CEI 64-8/3

Wat doen we:

 • Complete elektrische systemen
 • TV-ontvangstsystemen (terrestrisch en satelliet)
 • Gesloten TV-circuits
 • Intercom- en video-intercomsystemen
 • Automatiseringssytemen voor toegangspoorten
 • Automatiseringssystemen voor rolluiken
 • Alarmsystemen

Hydraulische systemen

De distributie van warm en koud water in gebouwen vindt plaats via een hydraulisch systeem dat water door leidingen leidt. Het hydraulisch systeem heeft hoofdzakelijk drie functies:

 • De levering van warm en koud water, zowel via de waterleiding of waterreservoir
 • De waterverdeling verzorgen binnen het hydraulisch systeem
 • Afvoer van vuil water in de riolering of opvangbak

De belangrijkste onderdelen van een hydraulisch systeem zijn:

 • De meterkast: wanneer de meterkast zich buiten het gebouw bevindt, is het nodig om een algemene interceptiekraan in het gebouw te plaatsen, en wel op een goed toegankelijke positie.
 • Het interne hydraulisch systeem: Vanaf de meterkast wordt het water via leidingen van het interne systeem naar de gebruikersapparaten gedistribueerd. De leidingen mogen op twee manieren geïnstalleerd worden : zichtbaar of binnen de muren zodat ze niet zichtbaar zijn. Bij de aanleg van een intern systeem met ondergrondse leidingen is het van uiterst belang om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. De wetgeving UNI 9182 is hiervoor van toepassing.
 • Gebruikersapparaten
 • Afvoer: De afvoersystemen dienen ervoor om het water afkomstig van wastafels, toiletten, douches, badkuipen, gootstenen enz. het gebouw uit te laten stromen. Men maakt onderscheid tussen "zwart" water (toilet), "grijs" water (wastafels, wasmachines, bidet enz.) en "vet" water (keuken).

Gasinstallaties

Methaan is de meest gebruikte brandstof voor het verwarmen van ons huis, te koken en voor warm water. Van alle fossiele brandstoffen is methaan het minst vervuilend, maar het is ook licht ontvlambaar en genereerd koolstofmonoxide, een giftig element voor de mens.
Het is daarom uiterst belangrijk veilige gasinstallaties te hebben die in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften en worden geïnstalleerd door gekwalificeerde bedrijven en werknemers die, na installatie en testen, een conformiteitsverklaring van de installatie afgeven.

De belangrijkste onderdelen van een gasinstallatie zijn:

 • De gasmeter: wanneer de gasmeter zich buiten het gebouw bevindt, is het nodig om een algemene interceptiekraan in het gebouw te plaatsen, en wel op een goed toegankelijke positie.
 • De interne gasaansluiting: Vanaf de gasmeter wordt het methaan via leidingen gedistribueerd. De leidingen mogen op twee manieren geïnstalleerd worden : zichtbaar of binnen de muren zodat ze niet zichtbaar zijn. De wetgeving UNI CIG 7129 is hiervoor van toepassing.
 • Gebruikersapparaten

Thermo-hydraulische systemen

Thermo-hydraulische verwarming is een systeem dat heet water als warmtegeleidende vloeistof gebruikt.

Het verwarmingssysteem bestaat uit twee onderdelen:

 • het warmteproductiesysteem
 • het warmteoverdrachtssysteem
 • Warmtegeneratoren:Warmteproductiesystemen worden geclassificeerd op basis van het brandstoftype (kolen, gasolie, gas, hout enz.) of de energiebron (geothermisch, zonne-energie, electrisch enz.) om lucht, water of stoom te verwarmen die vervolgens naar de juiste bestemmingspunten worden geleid.
  Het verwarmingssysteem kan ook worden aangesloten op de productie-installatie voor warm water voor huishoudelijk gebruik. De meest voorkomende systemen zijn : boilers, warmtepompen en haarden.
 • Eindconductie: Na de warmteproductie moet de warmte in het huis verspreid worden door middel van water-lucht warmtewisselaars. De conductie van warmte kan op drie manieren plaatsvinden : via radiatoren, ventilatorconvectoren en paneelradiatoren.

De keuze van een thermo-hydraulisch systeem is ingewikkelder dan u denkt, daarvoor brengen wij de klant in contact met een installateur die hem in de keuze kan adviseren en met wie hij zijn persoonlijke behoeften kan bespreken.

Het meest voorkomende thermo-hydraulische systeem in ons land produceert warmte door middel van een generator, bijna altijd een boiler, en verdeelt het water via in- en uitgaande leidingen. Het water is in dit geval de warmtegeleidende vloeistof.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Onze werkzaamheden